قسمت سوم: به من بیمار نگویید!!

در این قسمت از پادکست با یکی از کاربران بهزی صحبت کردیم که مدت طولانی هست که با تیم بهزی همراه بودند و از خدمات ما استفاده کردند. ایشان از بیماری و دغدغه هایشان با ما صحبت کردند، از اینکه چرا به پزشک مراجعه کردند و چطور با کمک بهزی بعد از ویزیت همچنان با پزشک در ارتباط بودند. اینکه چه چالش هایی در این مسیر داشتند و چه کسانی نقش حمایتی برای او ایفا کردند. البته مهمان ما در آخر از کتاب هایی صحبت کردند که در روند بهبود او بی تاثیر نبوده اند و توصیه میکنند که ما هم آن کتاب ها را مطالعه کنیم. در قسمت سوم پادکست بهزی همراه ما باشید.

منتظر نظرات و پیشنهادات شما در بهزی هستیمتک به تک نظرات شما برای ما در شکل دهی به این حرکت، مفید و ارزشمنده.
شما را به شنیدن قسمت سوم از پادکست بهزی دعوت میکنیم.