بهزی، برگزیده رویداد سلامت امن

رویداد نوآوری فناورانه در توسعه سلامت امن، روز یکشنبه ۲۲ دی ماه با حضور دانش پژوهان و مسئولان حوزه سلامت در سالن همایش های امام جواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

از سامانه آموزش، حمایت و پایش بیمار بهزی در این رویداد به عنوان یکی از تیم های برگزیده تقدیر به عمل آمد.