کسب رتبه یرتر بهزی در هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید. سامانه خود مراقبتی بهزی در این رویداد که در روز بین‌المللی خودمراقبتی (International Self-Care Day)در تاریخ ۲۴ جولای، مصادف با دوم مرداد ماه برگزار شد شرکت کرد.
سمپوزیوم ملی خودمراقبتی و جشنواره مربوط به آن، از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی تهران به شکل کنگره ملی آموزش بیمار و سپس سمپوزیوم ملی و جشنواره برگزار شده است. در نشست امسال موضوع آموزش بیمار و خودمراقبتی از جنبه های مختلفی مورد توجه و بحث قرار گرفته است و سامانه های الکترونیک سلامتی همچون بهزی مورد بررسی و تقدیر قرار گرفتند. محورهای سمپوزیوم
• خودآگاهی، سوادسلامت و راهنماهای خودمراقبتی
• آموزش به بیمار
• آموزش سلامت و خودمراقبتی در رسانه و فضای مجازی
• خودمراقبتی و سلامت روان
• خودمراقبتی و سلامت معنوی
• خودمراقبتی و سلامت اجتماعی
• موانع و تسهیل گرهای اجرای خودمراقبتی
• اقتصاد سلامت و سیاستگذاری درخودمراقبتی
• خودمراقبتی در حوادث و بلایا
• نقش سازمان های مردم نهاد در خودمراقبتی و آموزش بیمار امید است سامانه خدمات خود مراقبتی بهزی بتواند ارائه کننده خدمات Follow up , care به همه کادر درمانی و پزشکان و مراکز درمانی در کشور باشد