کسب رتبه برتر توسط بهزی در جشنواره نوآفرینی کارایا
جایزه نوآوری کارایا به برترین استارتاپ‌هایی تعلق می‌گیرد که در طی یک سال گذشته، بهترین عملکرد را از نظر میزان دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد خود به جای گذاشته باشند. هدف از برگزاری این رویداد سراسری، توجه به استارتاپ‌های سرتاسر کشور، تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، و توسعه اکوسیستم کارآفرینی است.
مراحل برگزاری این رویداد به این شکل بود که پس از جمع‌آوری اطلاعات استارتاپ‌ها، فرایند داوری و ارزیابی‌های اولیه ایده انجام گرفت و ۱۰ استارتاپ برگزیده شناسایی شدند. مرحله پایانی در روز ۸ اردیبهشت ۹۸ و در حضور سرمایه‌‌گذاران نیک‌اندیش و سایر سرمایه‌گذاران مدعو اکوسیستم برگزار شد. سامانه بهزی برای ارائه خود ۵ دقیقه مهلت ارائه و ۵ دقیقه مهلت پاسخگویی به داوران داشت در پایان نشست سامانه های برگزیده معرفی شدند. در این رویداد سامانه بهزی که ارائه دهنده خدمات آموزش، پشتیبانی و ارزیابی به بیماران است موفق به کسب رتبه سوم شد.