• ارگانیک
    تغذیه,  سلامت فردی

    من سالم و ارگانیک می خورم، چرا بیمارم؟

    تا چه حد آداب غذا خوردن به چه چیزی خوردن ارجحیت دارد؟ + همانطور که در نوشته های گذشته دیدیم تغذیه نقش مهمی در سلامت ما ایفا میکند و در بهزی هر روز با “به جو” هایی (بیمارانی که همراه ما هستند) مواجه هستیم که از ما میپرسند من که مواد سالم و ارگانیک می خورم، پس چرا بیمارم؟  یکی از شایعترین اشتباهات در زمینه حفظ سلامتی این است که افراد فکر می کنند تنها با خرید، پخت و خوردن مواد غذایی سالم، تازه و ارگانیک قادر هستند سلامتی خود را حفظ کنند. این برداشت اشتباه زمینه رشد کسب و کارهای سودآور در زمینه تهیه مواد غذایی مناسب را ایجاد کرده…