• هشتی امن بهزی
    سلامت فردی

    هشتی امن بهزی

    هشت ویژگی که امنیت را در خدمات مکمل درمان بهزی جاری میکنند. . به قلم دکتر محمد علی زارعیان ، مدیریت تحقیق و توسعه بهزی همان طور که در مقاله قبل در مورد خصوصیات منحصر به فرد بهزی صحبت کرده بودیم میخواهیم در این مقاله نیز میخواهیم بیشتر از خصوصیات بهزی برای شما شرح دهیم. در این نوشته میخواهیم توجه بهزی به سلامتی بیمار در اصطلاح “هشت ضلعی امن بهزی” را باز کرده و بسط دهیم، در واقع مهمترین اصل در برخورد با بیماران پیشگیری از آسیب رسانی به آنها در طی مداخلات درمانی مختلف است که در فقه الطب به عنوان قاعده لاضرر و در اخلاق پزشکی با اصطلاح…